ศิลปกรรมฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจสมัครอบรม “ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0”

188
ศิลปกรรมฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจสมัครอบรม “ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0”

ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0” ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 102 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกเวลาอบรมได้ 2 รอบ ได้แก่ รอบวันอังคาร-พฤหัสบดี และ รอบวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งหัวข้อในการอบรม อาทิ รู้ทัน Thailand 4.0 เชิงรุกบุกจีน, รวยทางลัดกับนวัตกรรมทางความคิดเปลี่ยนธุรกิจแฟชั่น, โมเดลธุรกิจพิชิตตลาดแฟชั่น4.0, เสริมทัพ Start Up ด้วยเทคโนโลยีการเงิน, วางแผนขายสร้างรายได้เติบโตออนไลน์ และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง @line : fbdpu หรือโทร 086-900-2169