ชมหมู่บ้านโบราณ ผ่านกาลเวลามากว่า 1,600 ปี

498
อยากจะท่องเวลาไปกับจีนโบราณหรือไม่?

หมู่บ้านโบราณเก่าแก่ 1,600 ปีในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนผ่านการทดสอบแห่งเวลา โดยยังหลงเหลือเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างน่าทึ่ง

หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีปรากฏให้เห็นตึกอาคารและภูมิทัศน์ที่งดงาม ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีน

อยากจะท่องเวลาไปกับจีนโบราณหรือไม่? อยากจะท่องเวลาไปกับจีนโบราณหรือไม่? อยากจะท่องเวลาไปกับจีนโบราณหรือไม่? อยากจะท่องเวลาไปกับจีนโบราณหรือไม่?