สหรัฐฯเก็บภาษีเครื่องซักผ้าจีน ชี้เป็นนโยบายต้านการทุ่มตลาด

395
สหรัฐฯเก็บภาษีเครื่องซักผ้าจีน ชี้เป็นนโยบายต้านการทุ่มตลาด

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา สภาการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐได้ออกกฎหมายเก็บภาษีเครื่องซักผ้านำเข้าจากประเทศจีน โดยกระทรวงการค้าสหรัฐเชื่อว่าการส่งออกสินค้าของจีนมาสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมการทุ่มตลาดอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยจะเก็บในอัตราร้อยละ 32.12 ถึงร้อยละ 52.51

ข้อมูลของกระทรวงการค้าแสดงให้เห็นว่า ในปี 2015 สินค้านำเข้าจากจีนประเภทนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ

ในเรื่องความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้น กระทรวงการค้าของจีนได้แสดงเจตนารมณ์ที่มีต่อรัฐบาลสหรัฐ โดยกล่าวว่าสหรัฐฯควรรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้ในเรื่องการต่อต้านการกีดกันทางการค้า การรักษาสันติภาพร่วมกัน การเปิดกว้าง และการสร้างสภาพแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นธรรม เพราะจะสามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น