ทางด่วนจีนรถเริ่มหนาแน่น ช่วงวันหยุดตรุษจีนใกล้สิ้นสุดลง

384
ทางด่วนจีนรถเริ่มหนาแน่น ช่วงวันหยุดตรุษจีนใกล้สิ้นสุดลง

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ปรากฏการณ์รถติดได้เริ่มขึ้นในจีนแล้ว เนื่องจากชาวจีนหลายล้านคนต้องเดินทางกลับมาทำงาน หลังหยุดยาวหนึ่งอาทิตย์เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

โดยคาดการณ์ว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถไฟมากถึง 9.7 ล้านเที่ยว ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 9 ส่วนการเดินทางด้วยทางด่วนตามเมืองใหญ่ของจีนก็หนาแน่นเต็มไปด้วยรถยนต์เช่นกัน

ทางด่วนจีนรถเริ่มหนาแน่น ช่วงวันหยุดตรุษจีนใกล้สิ้นสุดลง ทางด่วนจีนรถเริ่มหนาแน่น ช่วงวันหยุดตรุษจีนใกล้สิ้นสุดลง ทางด่วนจีนรถเริ่มหนาแน่น ช่วงวันหยุดตรุษจีนใกล้สิ้นสุดลง

(ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 ก.พ.)