การให้บริการแท๊กซี่ที่ “ล้าสมัย” ที่สุดในโลก

213
การให้บริการแท๊กซี่ที่ “ล้าสมัย” ที่สุดในโลก

ภาพการให้บริการ “แท็กซี่จักรยาน” ในสาธารณรัฐมาลาวี ประเทศแถบแอฟริกาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งภายในประเทศยังมีการพัฒนาการขนส่งสาธารณะน้อยอยู่

การให้บริการแท๊กซี่ที่ “ล้าสมัย” ที่สุดในโลก การให้บริการแท๊กซี่ที่ “ล้าสมัย” ที่สุดในโลก การให้บริการแท๊กซี่ที่ “ล้าสมัย” ที่สุดในโลก