เทศกาลโคมไฟ มนต์เสน่ห์ในกว่างตง

524
เทศกาลโคมไฟ มนต์เสน่ห์ในกว่างตง

กว่างตงจัดเทศกาลโคมไฟ หรือหยวนเซียว (元宵节) ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันที่ 15 ของเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่ทำให้เทศกาลดูครึกครื้น เช่น งานวัด โคมไฟ การแสดงเชิดมังกร การเชิดสิงโตและจุดประทัด การลอยโคม การทานอาหารร่วมกันและมอบคำอวยพรให้แก่กัน กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาในเทศกาลโคมไฟที่ส่งกลิ่นอายของความเป็นจีนได้เป็นอย่างดี

เทศกาลโคมไฟ มนต์เสน่ห์ในกว่างตง เทศกาลโคมไฟ มนต์เสน่ห์ในกว่างตง เทศกาลโคมไฟ มนต์เสน่ห์ในกว่างตง