กลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ

1246
เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ

จากการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการกำหนดยุทธศาสตร์กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอดนั้น ล่าสุด บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้สนับสนุนสิ่งปลูกสร้าง “อาคาร คัดบรรจุ และแปรรูปผักปลอดภัย มาตรฐาน GMP” จำนวน 1 หลัง เพื่อพัฒนาชุมชนให้สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการปลูกผักปลอดภัย สามารถเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ คัดแยก และ จัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได้ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพที่สูงขึ้นและผลักดันให้ชุมชนเกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยในงานดังกล่าว มีเกษตรกรสมาชิก “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานอย่างคับคั่ง อาทิ ผักปลอดภัยจากสมาชิกสหกรณ์ภูทับเบิกและกลุ่มเกษตรกรน้ำหนาว น้ำพริกเบญจวรรณ พรหมหมื่นฟาร์ม กสิกรรมศรีเทพ กลุ่มวิสาหกิจส้มโอหวานบ้านคลองสีฟันและบ้านลานบ่า ถั่วดาวอินคา มันอินทรีย์ คุณต๋อง อนุเชฐ อเมโซนออแกนิคฟาร์ม ข้าวหลามน้ำหนาว ไข่ไก่ออแกนิคฟาร์มโสต มะเขือเทศราชินีกลุ่มเกษตรกรศรีเทพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวโพดข้าวเหนียววิเชียรบุรี เป็นต้น

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  รับมอบอาคารแปรรูปผักมาตรฐาน “สหกรณ์ผลิตผักบ้านน้ำดุกใต้ จำกัด” มูลค่า 1.93 ล้านบาท  ซึ่งเป็นอาคารคัดบรรจุ และแปรรูปผักปลอดภัย มาตรฐาน GMP จากคณะผู้บริหารในเครือกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ปรึกษาอาวุโส โดยทางชุมชนได้พาคณะผู้บริหารเยี่ยมชมแปลงผักปลอดภัย  และร่วมทำกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย  สัมผัสวิถีชุมชนและเข้าใจในกระบวนการปลูกผักของกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ผลิตผักบ้านน้ำดุกใต้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ต.ปากดุก อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์

ทั้งนี้สินค้าจากชุมชนแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสินค้าชุมชนของเรา” ที่เปิดโอกาสให้สินค้าชุมชนเข้าไปจำหน่ายที่  เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต อีกด้วย โดยมีทั้งผักสดสะอาด ปลอดภัย มากมาย อาทิ กะหล่ำดอก บรอกโคลี  ผักกาดขาวปลี เบบี้แครอท เผือก ฯลฯ

เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ เครือเซ็นทรัล สนับสนุนกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ สร้างโรงคัดบรรจุ-แปรรูปผักปลอดสารพิษ