“ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์” บนภูเขาลัทธิเต๋า

654
"ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์" บนภูเขาลัทธิเต๋า

ทัศนียภาพของชุมชนชาวบ้านบนเขาฉีอวี๋ เขตซิ่วหนิง มณฑลอันฮุย ซึ่งเขาฉีอวี๋นั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “ภูเขาแห่งลัทธิเต๋า” ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 585 เมตร

อย่างไรก็ตาม มีทางเดินหนึ่งของชุมชนที่มีชื่อว่า “เยว่หัวเจีย” ซึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนเขาที่สูงเฉียดฟ้าจึงถูกเรียกว่า “ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์” ในปัจจุบันมีบ้านเรือนของชาวบ้าน 30 หลังคา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว

อีกทั้ง ในชุมชนยังมีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมของชาวบ้านกับลัทธิเต๋า ปรากฏให้เห็นทัศนียภาพที่แปลกตายิ่งนัก

"ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์" บนภูเขาลัทธิเต๋า "ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์" บนภูเขาลัทธิเต๋า "ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์" บนภูเขาลัทธิเต๋า "ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์" บนภูเขาลัทธิเต๋า "ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์" บนภูเขาลัทธิเต๋า "ทางเดินแห่งสรวงสวรรค์" บนภูเขาลัทธิเต๋า