คู่ชีวิตร่วมอุดมการณ์! เรื่องราวของสามีภรรยาตำรวจรถไฟจีน

234
คู่ชีวิตร่วมอุดมการณ์!เรื่องราวของสามีภรรยาตำรวจรถไฟจีน

ลี่เจิ้งถังและโจวอิง เป็นคู่สามีภรรยาที่มีอาชีพเป็นตำรวจรถไฟประจำอยู่สถานีรถไฟหลานโจวหน้าที่ประจำวันของทั้งสองคือดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินและตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ในปี2017นี้ นับเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงมหกรรมการเดินทางช่วงตรุษจีนหลังจากแต่งงานกันมา

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงตรุษจีนจำนวนผู้โดยสารจะมีจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ งานของตำรวจจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และเนื่องจากตารางงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นในทุกๆ วันคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันคู่นี้จะได้อยู่ด้วยกันเป็นเวลาสั้นๆ แค่ในช่วงเวลาที่เหลื่อมกันระหว่างผลัดเปลี่ยนกะงานเท่านั้น แต่ทั้งคู่ก็กล่าวว่า ความปลอดภัยของผู้โดยสารต้องมาก่อน เพราะเป็นสิ่งที่พวกเขาในฐานะตำรวจรถไฟปรารถนามากที่สุด

คู่ชีวิตร่วมอุดมการณ์!เรื่องราวของสามีภรรยาตำรวจรถไฟจีน คู่ชีวิตร่วมอุดมการณ์!เรื่องราวของสามีภรรยาตำรวจรถไฟจีน คู่ชีวิตร่วมอุดมการณ์!เรื่องราวของสามีภรรยาตำรวจรถไฟจีน