ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเหลือน้อยสุดในรอบ 6 ปี แต่ยังมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

266
ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเหลือน้อยสุดในรอบ 6 ปี แต่ก็ยังมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนลดฮวบลงจนเหลือต่ำกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคมที่ผ่าน เนื่องจากจีนมีมาตรการแทรกแซงค่าเงินเพื่อหยุดการรั่วไหลของเงินทุน

ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนขณะนี้มีเหลืออยู่ประมาณ 2.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมา ลดลงจาก 3.01ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ด แล้วที่จำนวนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนลดลงติดต่อกัน อ้างอิงจากสำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน (SAFE)

SAFE กล่าวว่าการลดลงของปริมาณทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเกิดมาจากมาตรการการแทรกแซงเพื่อรักษาสเถียรภาพทางการเงิน ประจวบกับมีคนจีนจำนวนมากที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศในช่วงวันหยุดตรุษจีนปีนี้ ทำให้มีความต้องการด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สูงขึ้น

แน่นอนว่าเรื่องนี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของประเทศในภาพรวม เนื่องจากเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศที่มากที่สุดในโลกและทราบกันดีว่าเงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศ รวมถึงปกป้องเศรษฐกิจจากความผันผวนด้านสกุลเงินและการค้าต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี SAFE กล่าวว่าทุนสำรองดังกล่าวยังคงมีจำนวน “มากมายมหาศาล” พร้อมกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดความผันผวนของปริมาณทุนสำรองระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมีความซับซ้อนสูง

ทีมบริหารคาดการณ์ว่า กระแสการไหลของเงินทุนจะเป็นไปในลักษณะที่สมดุลมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมกล่าวว่า “ในขณะที่ประเทศจีนยังคงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง-สูงเอาไว้ได้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด สภาวะทางการคลังที่ดีและระบบการเงินที่มั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญในการหนุนเสถียรภาพและความเข้มแข็งของสกุลเงินหยวน อีกทั้งยังจะช่วยให้ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสมและในปริมาณที่มากพอ”