หลูซานสีขาวโพลน ด้วยฝีมือของหิมะ

350
หลูซานสีขาวโพลน ด้วยฝีมือของหิมะ

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017 ของทิวทัศน์ภูเขาหลูซาน เมืองจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของประเทศจีน ที่กลายเป็นสีขาวโพลนไปหมดเพราะหิมะที่ตกลงมา

หลูซานสีขาวโพลน ด้วยฝีมือของหิมะ หลูซานสีขาวโพลน ด้วยฝีมือของหิมะ หลูซานสีขาวโพลน ด้วยฝีมือของหิมะ หลูซานสีขาวโพลน ด้วยฝีมือของหิมะ