ในอนาคต อังกฤษอาจใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนหลายแสนตำแหน่ง

511
ในอนาคต อังกฤษอาจใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนหลายแสนตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ประเทศอังกฤษที่ได้ชื่อว่าเป็นคลังสมองแห่งการปฏิวัติ ได้เผยแพร่รายงานฉบับหนึ่ง ที่กล่าวถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจักรกลอัจฉริยะ (Artificial intelligence หรือ AI) ว่าในอนาคตหุ่นยนต์อาจจะถูกนำมาใช้ในองค์กรสาธารณะต่างๆ ถึง 250,000 ตำแหน่งงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้มากขึ้น

ประเด็นหลักของรายงานนี้คือการสำรวจการจัดตั้งแรงงานในองค์กรบริหาร การแพทย์ การศึกษา ความมั่นคงสาธารณะ และอื่นๆ ของประเทศ อีกทั้งยังให้คำแนะนำต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การลดตำแหน่งงานใดๆของคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง ดังนั้นการใช้หุ่นยนต์มาทำงานแทนที่คนนั้นอาจก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แต่ข้อดีที่ตามมาก็คือ จะช่วยยกระดับการให้บริการด้านสาธารณะ ทั้งคุณภาพ ความมั่นคง ความชาญฉลาดตลอดจนประสิทธิภาพนั่นเอง