อากาศแจ่มใส ดอกเหมยเบ่งบาน ณ หูหนาน

614
อากาศแจ่มใส ดอกเหมยเบ่งบาน ณ หูหนาน

ในช่วงเทศกาลหยวนเซียวที่อากาศดี ท้องฟ้าสดใส ทำให้ชาวบ้านต่างพากันออกมาชมดอกเหมย (梅花) ที่สวนภายในมหาวิทยาลัยจี๋โส่ว เขตปกครองตนเองเซียงซี มณฑลหูหนาน จะสวยงามขนาดไหนไปดูกัน!

อากาศแจ่มใส ดอกเหมยเบ่งบาน ณ หูหนาน อากาศแจ่มใส ดอกเหมยเบ่งบาน ณ หูหนาน อากาศแจ่มใส ดอกเหมยเบ่งบาน ณ หูหนาน อากาศแจ่มใส ดอกเหมยเบ่งบาน ณ หูหนาน อากาศแจ่มใส ดอกเหมยเบ่งบาน ณ หูหนาน