นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน

359
นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน

“หลิวเถิง” (刘藤) นักกีฬายิวยิตสู (Jujutsu) ชาวจีน และ “Ruslana” ชาวยูเครน กลายเป็นมิตรสหายกัน หลังจากทั้งคู่ร่วมกันแสดงในรายการแสดงถ่ายทอดสดเทศกาลตรุษจีน หรือ ชุนหว่าน (春晚) ซึ่งเป็นรายงานโทรทัศน์จีนที่มีผู้ชมสูงสุดในช่วงตรุษจีนนั่นเอง

นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน นักกีฬาจีน-ยูเครนโชว์ภาพสุดยอดตัวอ่อน