ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย

492
ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย

พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ น.อ.วุฒิพันธ์ โมทะจิตร รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วย น.ท.ธนพล กล่อมนาค หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.อภิเนสถ์ พรพิบูลย์ ประธานชมรม “เฟอร์รารี่ โอนเนอร์ส คลับ ไทยแลนด์” (Ferrari Owners Club Thailand หรือ FOCT) พร้อมนายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ผู้ประสานงานโครงการ และสมาชิก เฟอร์รารี่ โอนเนอร์ส คลับ ไทยแลนด์ กว่า 40 คน ที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ ด้วยรถ เฟอร์รารี่ กว่า 40 คัน เพื่อนำเงินที่ร่วมกันสมทบมอบให้กับ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 100,000 บาทไว้ในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

น.ท.ธนพล กล่อมนาค หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ กล่าวว่า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานในขั้นต้นได้ดำเนินการเพาะไข่เต่าทะเล รวมทั้งอนุบาลลูกเต่าทะเลเพื่อปล่อยคืน สู่ธรรมชาติที่บริเวณเกาะครามปีละไม่ต่ำกว่า 4,000 ตัว เป็นเต่าตนุ 3,000 ตัว และเต่ากระ 1,000 ตัว และจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาต่อปัญหาทรัพยากรในทะเล  ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือสามารถปฏิบัติงานอย่างได้ผลดี และ มีประสิทธิภาพ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่บริเวณชายหาด สอ./รฝ. ในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของเต่าทะเล เกิดจิตสำนึกและมีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทย

พ.ต.ท.อภิเนสถ์ พรพิบูลย์ ประธานชมรม เฟอร์รารี่ โอนเนอร์ส คลับ ไทยแลนด์ กล่าวว่า เราได้ร่วมกันสมทบเงินรวบรวมได้จำนวน 100,000 บาท จึงได้มีความคิดจะนำมามอบให้กับ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเต่าทะเล ที่นับวันจะมีจำนวนลดลง   การอนุรักษ์เต่าทะเลจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสมดุลใน ระบบนิเวศทางทะเลและมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลในอนาคต  โดยการอนุรักษ์เต่าทะเลจะเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนอีกด้วย

ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย ใจบุญ! คลับรถเฟอร์รารี่ มอบเงินช่วยเหลือเต่าทะเลไทย