อากงวัย 100 ปีใฝ่เรียนรู้ เตรียมต่อ ป.เอก

523
อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ

เจ้ามู่เห่อ (赵慕鹤) อากงชาวไต้หวันอายุ 75 ซึ่งถึงแม้ว่าไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศ แต่เขาก็ตัดสินใจก้าวออกนอกบ้าน ไปเที่ยวอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีนาน 6 เดือน ต่อมาอายุ 86 ปีก็สมัครเรียนระดับป.ตรี เรียนจบตอนอายุ 91 ปี พออายุ 96 ปีก็สมัครเรียนป.โท เรียนจบตอนอายุ 98 ปี อีกทั้งเมื่อปี 2015 ก็ไปนั่งฟังในห้องเรียน เพื่อเตรียมเรียนต่อป.เอก

อากงคนนี้เกิดเมื่อปี 1912 ที่มณฑลซานตง ทางตะวันออกของประเทศ ซึ่งสำหรับเขาแล้ว อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข จึงไม่ใส่ใจกับ “ความแก่” ของตัวเอง เขามองว่า “สิ่งที่เป็นภาระอันหนักอึ้งในชีวิตไม่ใช่งาน แต่คือความเบื่อหน่าย”

อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ อายุเป็นเพียงตัวเลข! อากงถึงอายุย่าง 90 ปีก็ยังใฝ่รู้เรียนต่อ