​ชนเผ่านี้ไม่มีแม่หม้าย! เด็กหญิงเนปาลแต่งงานกับมะตูม

733

ชนเผ่าเนวาร์ (Newar) ซึ่งเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดในเนปาล มีประเพณีให้เด็กแต่งงานกับมะตูม (bael fruit) โดยจะจัดขึ้นเมื่อเด็กหญิงมีอายุไม่เกิน 12  ปี

ชาวเนวาร์ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติมาแต่โบราณได้อย่างครบถ้วน พวกเขาเชื่อว่า มะตูมมีเปลือกด้านนอกแข็ง เก็บไว้ได้เป็นเวลานาน เปรียบเสมือนการครองคู่ที่เป็นนิรันดร์ไม่ผันแปร

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าหากแต่งงานแล้วโชคร้าย ให้นำมะตูมวางไว้ข้างหมอน สื่อถึงถึงการจากลา และหากแต่งงานแล้วฝ่ายชายเสียชีวิต ฝ่ายหญิงจะนำมะตูมวางไว้ข้างศพ มีความหมายว่าฝ่ายหญิงจะได้แต่งงานใหม่อีกครั้ง