สีจิ้นผิงพบปะหารือนายกฯ ฮังการีในบูดาเปสต์

3

บูดาเปสต์, 10 พ.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พบปะหารือกับวิกตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีฮังการี ณ กรุงบูดาเปสต์ของฮังการี เมื่อวันพฤหัสบดี (9 พ.ค.) ที่ผ่านมา

(บันทึกภาพวันที่ 9 พ.ค. 2024)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พบปะหารือกับวิกตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีฮังการี ณ กรุงบูดาเปสต์ของฮังการี วันที่ 9 พ.ค. 2024)