DPU เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) เน้นผลิตบัณฑิตรองรับ Thailand 4.0

531

เมื่อวานนี้ (22 ก.พ. 2560) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) ณ สตูดิโอนิเทศศาสตร์ โดยเป็นการเปิดตัวผ่านการ Live สด ทางแฟนเพจ “เฟื่องลดา – Faunglada” และ แฟนเพจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU รวมถึงคณะวิชาต่างๆ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้วิทยากรชั้นนำมาพูดคุยให้ความรู้ในงาน อาทิ คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง เซเลบริตี้ด้านดิจิทัล, โปรเชน สหรัฐ มานิตยกุล ผู้ผลิตเนื้อหาคลิปวีดีโอชื่อดัง, หวาย จักรพงศ์ สนธิสุวรรณ์ นักการตลาดดิจิทัล และ ปอ ภากร กัทชลี จากแฟนเพจอ้ายจง ซึ่งวิทยากรได้แสดงความเห็นตรงกันว่า การมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบรองรับยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 นั้นเป็นพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาในเวลานี้

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า ปี 2560 จะมีการเปิดหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสจากการสร้างสื่อของตนเอง เน้นเรียนรู้การสร้างเนื้อหา ผลิตสื่อ และสร้างชุมชนของตัวเองในโลกออนไลน์และมีทักษะการวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถเท่าทันยุค Thailand 4.0

ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กล่าวถึงเนื้อหาการศึกษาในหลักสูตรว่า จะเปิดวิชาที่เน้นศึกษาเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันประจำอยู่ในเชิงลึก เช่น วิชาการสื่อสารผ่านไลน์ วิชาเฟซบุ๊คศึกษา เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งคาดว่าหลักสูตร DigiC นี้ จะสามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลและมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความพร้อมตั้งแต่ในชั้นเรียน

ด้านอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นสาขาแห่งการสร้างอนาคต เพราะคนยุคนี้ใช้เวลาและความสนใจต่อดิจิทัลอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้มือถือเพื่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสังคมเครือข่าย แม้แต่ผู้ประกอบการก็ต้องใช้ทักษะการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ดังนั้นการจะก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างมั่นใจ จะต้องสร้างคุณภาพผู้เรียนด้านดิจิทัลทั้งรู้จัก คิดเป็น และเท่าทันโลกดิจิทัล

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล สามารถสมัครและสอบถามได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 300 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/DigitalMarketingComm.DPU และ http://www.dpu.ac.th