​400 ปี สัมพันธ์ไทย – อิหร่าน

391

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย และจังหวัดปทุมธานี จัดงาน “400 ปีสัมพันธ์ ไทย – อิหร่าน” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้แทนจากสถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จังหวัดปทุมธานี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สัมพันธ์ ไทย – อิหร่าน” โดย คุณมุห์เซนโมฮัม มาดี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วัฒนธรรมไทย – อิหร่าน” โดย ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามศึกษา และคุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมอิสลาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว หนังสืออิหร่าน สาธิตงานศิลปหัตถกรรม การวาดภาพจิตรกรรมอิหร่าน และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอิหร่าน เป็นต้น