จีนเริ่มขายไข่ไก่ออนไลน์เป็นครั้งแรกของประเทศ

469
จีนเริ่มขายไข่ไก่ออนไลน์เป็นครั้งแรกของประเทศ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ศูนย์การค้าไข่ไก่บนอินเตอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศเริ่มเปิดให้บริการทางออนไลน์แล้ว

หากดูจากแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานไข่ไก่ของประเทศนั้น จีนเป็นประเทศที่ผลิตและจำหน่ายไข่ไก่เป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยเมื่อปี 2015 จำนวนผลิตไข่ไก่ของจีนอยู่ที่ 24 ล้านตัน ซึ่งการเพาะฟักไข่ไก่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้เกิดการผันผวนของราคาไข่ไก่ ความไม่แน่นอนของการสั่งซื้อ และต้นทุนการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น

จีนเริ่มขายไข่ไก่ออนไลน์เป็นครั้งแรกของประเทศ

ศูนย์การค้าไข่ไก่ของจีนจึงเปิดให้บริการการซื้อขายไข่ไก่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปทั่วโลก โดยมีระบบโลจิสติกและการจัดเก็บสินค้า รวมไปถึงการให้บริการ อีกทั้งมีกระบวนการการผลิตที่โปร่งใสสามารถแกะรอยได้ทุกขั้นตอน ผ่านการควบคุมด้วย QR code

เจ้าหน้าที่เผยว่า ระบบดังกล่าวไม่ได้ส่งประโยชน์ให้กับผู้ที่เพาะฟักไข่ไก่เท่านั้น แต่ยังลดระยะเวลาการซื้อขายและต้นทุนต่างๆ อีกทั้งยังสามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ เป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไข่ไก่ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าไข่ไก่ของจีนเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทอุตสาหกรรมผักโส่วกวง (Shandong Shouguang Vegetable Industry Grou;山东寿光蔬菜集团) กับสมาคมอุตสาหกรรมไข่ปักกิ่ง (Beijing Egg Industry Association; 北京市蛋品加工销售行业)