​“เอพี ไทยแลนด์” นำนิสิตเข้าฝึกงานในโครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017”

287

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับนิสิตนักศึกษาจำนวน 50 คน (จากยอดผู้สมัคร 1,400 คนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ) เพี่อเตรียมเข้าฝึกงานในโครงการ “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017 – ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี” (ปีที่ 2) ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 รวมเวลา 2 เดือน เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างแท้จริง ได้ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแลของ “เอพี อะคาเดมี่” (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศโดย บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

โดยทางบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ทำการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 50 คน (จาก 1,400 คนทั่วประเทศ) ร่วมฝึกงานกับเอพี อะคาเดมี่ โปรแกรมวิศวกรรมโยธา – โปรแกรมการตลาดและการขาย เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้เจาะลึกด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ต้นจนจบ ลงมือทำจริง และมีโค้ชส่วนตัวให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 2 เดือน และสำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น 4 คน ได้รับโอกาสศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับเอพีและ MEC

โดยหลักสูตรฝึกงานเอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017 เน้นสองโปรแกรมฝึกงานสำคัญ ได้แก่ 

1. โปรแกรมวิศวกรรมโยธา ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งความพิเศษในปีนี้ คือ เน้นความรู้ด้านกระบวนการก่อสร้างบ้านแนวราบ  

2. โปรแกรมด้านการตลาดและการขาย ที่จะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจและทำงานอย่างเป็นระบบ 

เมื่อสิ้นสุดโครงการนิสิตนักศึกษา จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากเอพี อะคาเดมี่ สำหรับนิสิตนักศึกษาจำนวน 4 คนที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่นยังจะได้รับโอกาสจาก บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (Mitsubishi Estate Group หรือ MEC) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศญี่ปุ่น พันธมิตรทางธุรกิจของเอพี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่จะร่วมพัฒนาวงการอสังหาฯ ไทยให้ก้าวไกลได้มาตรฐานสากล