วัคซีนโรคโควิด-19 กำลังทดลองในมนุษย์แล้ว

53

วัคซีนโรคโควิด-19 กำลังทดลองในมนุษย์แล้ว ความหวัง​ในการหยุดยั้งการระบาดด้วยวัคซีนได้เข้าสู่การทดลอง​กับคน เป็นครั้งแรก

ข่าวจากผู้สื่อข่าว Ms.Liaoli จาก China Media Group