แพลตฟอร์ม ArokaGO ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย มอบรางวัล ArokaGO Star รุ่น 3

88

แพลตฟอร์ม ArokaGO ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย มอบรางวัล ArokaGO Star รุ่น 3

แพลตฟอร์มArokaGO ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) จัดงานมอบรางวัล ArokaGO Star รุ่น 3 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพอลล่า ปัณพร วงษ์จันทร์เพ็ญ นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมด้านการเดินทางท่องเที่ยว ประเทศไทย (SITE Thailand) มากล่าวเปิดงาน และเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ Synergizing Medical and Wellness Tourism with Incentive Travelling โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล คลินิก และผู้บริหารธุรกิจสปา เวลเนส และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมรับฟังมากมาย

ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) ประธานในพิธีงานมอบรางวัล ได้มอบ ArokaGO Star Award (https://www.arokago.com/star) พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ สถานประกอบการที่ให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ (คลินิก โรงแรม เวลเนส และสปา) จำนวนทั้งหมด 13 แห่ง ที่ได้รับรางวัลอันได้แก่ 1. อัลเทอร์เนท แลบอราทอรี่ (ALTERNATE LABORATORY) 2. คลินิกบ้านปันนาพัฒนาการเด็ก (BANPANNA Child Developmental Occupational Therapy Clinic) 3. บ้านสายฝน นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (Baansaifon Massage) 4. บีเฟรนด์ คลินิก (Befriends Clinic) 5. ดัมมะจาติ รีลีฟแอนด์ เวลเนส (Dharmajati Relief & Wellness) 6. ดร. อรวรรณคลินิก(Dr. Orawan Medical Center) 7. คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี (ESSE Dental Clinic) 8. รัสมิ์ภูมิ คลินิก (Rassapoom Clinic) 9. คลินิกทันตกรรมโซเด้นท์ (Sodent Dental Clinic) 10. ยูดี คลินิก (UD Clinic) 11. เวลเนส เวิลด์ (Wellness World) 12.ว้าว คลินิก (Wow Clinic ) และ 13. ญาตา นวดเพื่อสุขภาพ (Yata Thai Massage & Health)

โดยรางวัลนี้คณะกรรมการพิจารณาจากปัจจัยด้าน คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) และ กระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business Process) ซึ่งในงานมีคุณภรภัทร นีลพัธน์ อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง MCOT มาประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ArokaGO Star ร่วมกับ ผู้ดำเนินรายการ คุณแพทตี้ อนัญพัทธ์ อภิสิทธิ์ยะกุล

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังได้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ Healthcare Transformation: Wellness, Tourism, & Data-Driven Strategies เพื่ออัพเดทความรู้แก่ผู้ให้บริการสายสุขภาพโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอํานวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มาบรรยายในหัวข้อ “Wellness is Healthcare is Not Sickcare” ดร.แพทย์หญิง ประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ The Integration of Wellness Services in Medical Tourism: Strategies for Management Team ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี CEO, CTO & Co-Founder of KronoLife และ Senior Researcher at NANOTEC, NSTDA บรรยายในหัวข้อ “Breakthrough Innovations Targeting Aging’s Root Causes for Enhanced Beauty, Health, and Longevity” และ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล CEO & Co-founder of ArokaGO Platform บรรยายในหัวข้อ “Data-Driven Business Strategies for Healthcare Providers”

ในช่วงท้ายของงาน ดร.กุลบุตร โกเมนกุล จาก ArokaGO ได้ให้ข้อมูลว่า เป้าหมายสูงสุดของ ArokaGO คือ การเป็นหนึ่งในตัวแทนแพลตฟอร์มสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย และสร้างผลกระทบเชิงบวกและความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำ และได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตร สถานประกอบการผู้ให้บริการสุขภาพ และทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพลตฟอร์ม ArokaGO และ ArokaGO Star Award รางวัลมาตรฐานการบริการและบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.arokago.com