คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี (ESSE Dental Clinic) รับรางวัล ArokaGO Star

46

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี (ESSE Dental Clinic) รับรางวัลคุณภาพบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ArokaGO Star

คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี (ESSE Dental Clinic) ได้รับรางวัล ArokaGo Star (https://www.arokago.com/star) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานรองรับการให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย โดยคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี มีความโดดเด่นทางด้านคุณภาพการให้บริการ และประสบการณ์ของลูกค้า รางวัลดังกล่าวถูกมอบโดย ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงผลงานอันโดดเด่นของผู้บริหาร และความมุ่งมั่นของทีมงานคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี (ESSE Dental Clinic) ในการส่งมอบการดูแลทันตกรรมแบบครบวงจรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการที่ดี และความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ รางวัล ArokaGo Star ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความแตกต่างในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ที่มอบให้กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นการประกันความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ ความปลอดภัย และประสบการณ์ของลูกค้าในระดับสูงสุด

ทันตแพทย์ภัคนันท์ วิไล (หมอโบ๊ต) ผู้อำนวยการ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี ได้ให้ข้อมูลว่า ESSE Dental Clinic มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสูงสุด เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ได้คุณภาพสูงสุด และความสะอาดปลอดภัย โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของคนไข้เป็นสำคัญ นอกจากเทคโนโลยีทางด้านการรักษาแล้ว คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคลินิก บรรยากาศที่ดูสบาย ๆ และอบอุ่น ให้ความรู้สึกแตกต่าง ไม่เหมือนการนั่งอยู่ในคลินิกทำฟันอีกต่อไป อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี (ESSE Dental Clinic) ให้บริการทันตกรรมที่ครบวงจร ตั้งแต่ การตรวจเช็คช่องปากและสุขภาพฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ทำฟันปลอม การจัดฟันใส (Invisalign) ตรวจโรคขากรรไกร เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การรักษารากฟัน ครอบฟัน รวมไปถึง หัตถการเพื่อความสวยงานอย่าง วีเนียร์ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี นั้นตั้งอยู่บริเวณตรงข้าม Robinson Lifestyle Chachoengsao จังหวัด ฉะเชิงเทรา และคลินิกฯเปิดให้บริการ เวลา 10.00-20.00 น. (หยุดทำการทุกวันอังคาร)

รางวัล ArokaGo Star เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี สู่ความเป็นเลิศ และความทุ่มเทในการมอบประสบการณ์การรักษาทันตกรรม รางวัลดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่น แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความพร้อมการให้บริการสู่ Medical and Wellness Hub อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางเอสซี ESSE Dental Clinic และรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ https://web.facebook.com/ESSEdentalclinicOfficial