สำรวจห้องสมุดปักกิ่ง “ป่าแห่งความรู้” ของกรุงปักกิ่ง แหล่งรวมหนังสือกว่า 8 ล้านเล่ม

38

ห้องสมุดปักกิ่ง (Beijing Library) เปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ห้องสมุดนี้ตั้งอยู่ในเขตถงโจวของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน กลายเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ให้ชาวเมืองมาอ่านหนังสือ ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้ใช้บริการวันละกว่า 5,000 คน

ห้องสมุดปักกิ่งมีพื้นที่ประมาณ 75,000 ตารางเมตร มีพื้นที่โถงอ่านหนังสือขนาด 21,809ตารางเมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีจำนวนที่นั่งอ่านหนังสือ 2,400 ที่นั่ง และมีหนังสือหลากหลายประเภทรวมกว่า 8 ล้านเล่ม

ห้องสมุดปักกิ่งได้รับการออกแบบด้วยแนวคิด “ป่าแห่งความรู้ (Forest of knowledge)” โดยบริษัทที่ออกแบบห้องสมุดนี้คือ บริษัท Snøhettaของนอร์เวย์ บริษัทด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของนอร์เวย์ร่วมกับบริษัท ECADI บริษัทออกแบบของจีนระบุว่า ห้องสมุดปักกิ่งจะเป็นตัวอย่างของห้องสมุดยุคใหม่ ที่ออกแบบด้วยแนวคิดความยั่งยืนผสานกับความทันสมัยแห่งยุค

อาคารของห้องสมุดปักกิ่งได้รับการออกแบบให้มีหลังคาและเสาคล้ายต้นแปะก๊วย ใช้เสาจำนวน 144 เสา ผนังอาคารมีความสูงถึง 16 เมตร เพื่อสร้างบรรยากาศเสมือนอ่านหนังสือภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่รื่นรมย์ ห้องสมุดปักกิ่งจึงมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นอาคารที่สะท้อนถึงมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของปักกิ่งที่ผสานกับเทคโนโลยีและศิลปะได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ การออกแบบและก่อสร้างห้องสมุดยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอยางคุ้มค่าด้วยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีสีเขียวในการจัดการอาหาร ตั้งแต่ การจัดการเรื่องสภาพอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ แสง และเสียงของห้องสมุด เช่น มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (BIPV) บนหลังคาอาคาร ให้หลังคาเปิดรับแสงอาทิตย์และผลิตพลังงานหมุนแสงอาทิตย์

ส่วนภายในห้องสมุด ห้องสมุดแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ แต่ยังมีพื้นที่แบ่งโซนทำกิจกรรมหลายโซน มีการออกแบบพื้นที่ในห้องสมุดให้เป็นขั้นบันไดสูงต่ำ เพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวในเวลาเดียวกัน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมือนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้หนอนหนังสือได้เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือเล่มโปรดและการทำกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด

นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีระบบการจัดการห้องสมุดอัจฉริยะในการจัดการหนังสือกว่า 8 ล้านเล่ม โดยผู้อ่านจะได้หนังสือที่ต้องการในเวลาเพียง 15 นาที ห้องสมุดปักกิ่งยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม การแสดงต่างๆ โดยคาดว่าน่าจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีนับ 1,000 กิจกรรม

โดยห้องสมุดปักกิ่งนี้เป็น 1 ใน 3 สถานที่สำคัญของศูนย์กลางการบริหารงานเทศบาลกรุงปักกิ่งที่อยู่บริเวณ ใกล้ๆ คลองปักกิ่ง-หางโจว ในถงโจว ใกล้ๆ กัน ยังมีศูนย์ศิลปะการแสดงปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่แห่งปักกิ่ง (Grand Canal Museum of Beijing) ที่ตั้งของห้องสมุดปักกิ่งจึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม และเป็นพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญของกรุงปักกิ่ง

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : CGTN