นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นำตัวแทนจาก Baidu หรือ ไป่ตู้ ประเทศจีน และผู้แทนหอการค้าไทย-จีน เข้าร่วมประชุมกับรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

9

ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นำนาย จางอี้ (ซันนี่) ตัวแทนจาก Baidu หรือ ไป่ตู้  ประเทศจีนและ นายประทาน มงคลชัยชวาล ผู้แทนหอการค้าไทย-จีน เข้าร่วมประชุม กับ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และคณะ  ซึ่งประกอบด้วย นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรี นายสุพจน์ วงศ์จรัสวี และ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือนำเสนอแผนงานความร่วมมือระหว่างกัน ที่ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา