ททท. ร่วมลงนาม LOI กับ UnionPay International ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ในตลาดจีน เพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มการใช้จ่ายของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

7

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Mr. Wang Lixin, บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้ร่วมลงนาม LOI ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับ UnionPay International ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ในประเทศจีน เพื่อผนึกความร่วมมือส่งเสริมการขายและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของตลาดนักท่องเที่ยวจีน พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉางอวี่เหมิง ที่ปรึกษาแผนกวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม LOI ดังกล่าว ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.        มุ่งเดินหน้าดำเนินงานด้านการตลาดท่องเที่ยวภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วน (Partnership 360 ) ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย อีกทั้งเป็นกลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อันจะเห็นได้จากในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนติดอันดับ 1 ใน 10 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากที่สุด และถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพที่มีกำลังซื้อ มีพฤติกรรมการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแบบไร้เงินสด และนิยมเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมแรงมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าไทย (Visa Exemption) สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับสิทธิ์พำนักในไทยสูงสุด 30 วัน จึงได้ร่วมมือกับ UnionPay International ลงนาม LOI ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและเพิ่มการใช้จ่ายของตลาดนักท่องเที่ยวจีน และเป็นตัวช่วยสำคัญให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย

Mr. Wang Lixin, บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด กล่าวว่า UnionPay International เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ในประเทศจีนที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในประเทศ เนื่องจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless) ร้านค้าส่วนใหญ่จะรับชำระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือแอปพลิเคชันการชำระเงินต่าง ๆ แทนการใช้เงินสด โดยบัตร UnionPay สามารถใช้ได้ในกว่า 180 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก มีเครือข่ายร้านค้าเกือบ 67 ล้านแห่งนอกประเทศจีน ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพของประเทศไทยในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางของ UnionPay เพื่อมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตร UnionPay สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมตลาดให้นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ถือบัตร UnionPay เดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น พร้อมส่งมอบประสบการณ์การที่ดีทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกในด้านการบริโภคและพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเข้าถึงกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวจีนระดับ High- end เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวได้ตรงตามความต้องการอันจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว โดย ททท. หวังว่า ความร่วมมือกับ UnionPay International จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมผลักดันให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย

จากสถิติของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 เมษายน 2567 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วประมาณ 2,152,167 คน นับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ททท. ยังคงมุ่งหน้าสร้างความเชื่อมั่นรุกตลาดพร้อมทั้งส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรในตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ดันรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวสู่เป้าหมายที่กำหนด