บินเหนือจีน : ยลมนต์ขลัง ‘พระใหญ่เล่อซาน’ พระพุทธรูปหินใหญ่สุดในโลก

9
(240608) -- LESHAN, June 8, 2024 (Xinhua) -- This photo shows the Leshan Giant Buddha in southwest China's Sichuan Province, June 4, 2024. Carved out of a hillside in the 8th century, the Leshan Giant Buddha is an area of natural beauty into which the human element has been integrated with skill and subtlety. Facing the confluence of the Minjiang, Dadu and Qingyi rivers, the 71 meters tall Giant Buddha of Leshan is one of the most important cultural treasures of China. The Leshan Giant Buddha was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage list in 1996. (Xinhua/Jiang Hongjing)

เล่อซาน, 9 มิ.ย. (ซินหัว) — ชวนยลมนต์ขลัง “พระใหญ่เล่อซาน” พระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 71 เมตร ซึ่งตั้งตระหง่านประจันหน้าจุดบรรจบของแม่น้ำสามสายในเมืองเล่อซาน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

(240608) — LESHAN, June 8, 2024 (Xinhua) — This photo shows a part of the Leshan Giant Buddha in southwest China’s Sichuan Province, June 4, 2024. Carved out of a hillside in the 8th century, the Leshan Giant Buddha is an area of natural beauty into which the human element has been integrated with skill and subtlety. Facing the confluence of the Minjiang, Dadu and Qingyi rivers, the 71 meters tall Giant Buddha of Leshan is one of the most important cultural treasures of China.
The Leshan Giant Buddha was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage list in 1996. (Xinhua/Jiang Hongjing)
(240608) — LESHAN, June 8, 2024 (Xinhua) — This photo shows the Leshan Giant Buddha in southwest China’s Sichuan Province, June 4, 2024. Carved out of a hillside in the 8th century, the Leshan Giant Buddha is an area of natural beauty into which the human element has been integrated with skill and subtlety. Facing the confluence of the Minjiang, Dadu and Qingyi rivers, the 71 meters tall Giant Buddha of Leshan is one of the most important cultural treasures of China.
The Leshan Giant Buddha was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage list in 1996. (Xinhua/Jiang Hongjing)
(240608) — LESHAN, June 8, 2024 (Xinhua) — This drone photo shows workers reinforcing a hillside around the Leshan Giant Buddha in southwest China’s Sichuan Province, June 4, 2024. Carved out of a hillside in the 8th century, the Leshan Giant Buddha is an area of natural beauty into which the human element has been integrated with skill and subtlety. Facing the confluence of the Minjiang, Dadu and Qingyi rivers, the 71 meters tall Giant Buddha of Leshan is one of the most important cultural treasures of China.
The Leshan Giant Buddha was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage list in 1996. (Xinhua/Jiang Hongjing)
(240608) — LESHAN, June 8, 2024 (Xinhua) — This aerial drone photo shows the Leshan Giant Buddha at dawn in southwest China’s Sichuan Province, June 4, 2024. Carved out of a hillside in the 8th century, the Leshan Giant Buddha is an area of natural beauty into which the human element has been integrated with skill and subtlety. Facing the confluence of the Minjiang, Dadu and Qingyi rivers, the 71 meters tall Giant Buddha of Leshan is one of the most important cultural treasures of China.
The Leshan Giant Buddha was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage list in 1996. (Xinhua/Jiang Hongjing)
(240608) — LESHAN, June 8, 2024 (Xinhua) — This drone photo shows a part of the Leshan Giant Buddha in southwest China’s Sichuan Province, June 4, 2024. Carved out of a hillside in the 8th century, the Leshan Giant Buddha is an area of natural beauty into which the human element has been integrated with skill and subtlety. Facing the confluence of the Minjiang, Dadu and Qingyi rivers, the 71 meters tall Giant Buddha of Leshan is one of the most important cultural treasures of China.
The Leshan Giant Buddha was inscribed on the UNESCO World Cultural Heritage list in 1996. (Xinhua/Jiang Hongjing)

พระพุทธรูปหินแกะสลักองค์นี้ถูกก่อสร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 8 และถือเป็นหนึ่งในสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของจีน เนื่องด้วยสะท้อนการผสมผสานกลมกลืนของความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งสร้างสรรค์จากฝีมือมนุษย์
อนึ่ง พระใหญ่เล่อซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี 1996
(บันทึกภาพวันที่ 18 เม.ย., 4-5 มิ.ย. 2024)