‘ไฟฟ้าฉงชิ่ง’ หนุนจ่ายพลังงานมั่นคง เอื้ออู๋ซีพัฒนาเกษตรกรรม ‘มันฝรั่ง’

5

ปักกิ่ง, 6 มิ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (28 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ของบริษัท สเตต กริด ฉงชิ่ง อิเล็กทริก พาวเวอร์ คอมพานี (State Grid Chongqing Electric Power Company) ได้ตรวจสอบความปลอดภัยของแหล่งจ่ายไฟ ณ บริษัท สู่กวง อะกรีคัลเจอรัล เทคโนโลยี เดเวลอปเมนต์ (Shuguang Agricultural Technology Development) สาขาอำเภออู๋ซี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นและการฟื้นฟูชนบท

บริษัทฯ สาขาอู๋ซี ได้ติดตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าของอุตสาหกรรม ยกระดับโรงงานไฟฟ้าในชนบท และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันของการแหล่งจ่ายไฟในการเพาะพันธุ์มันฝรั่ง การกำจัดไวรัสมันฝรั่ง การบูรณาการน้ำ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง และการจัดเก็บในอุณหภูมิต่ำ และกระตุ้นการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมในทุกด้าน

เหลียงเฟิ่งหมิง เจ้าหน้าที่ของบริษัท สู่กวงฯ กล่าวว่ามีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากในการเพาะกล้ามันฝรั่ง แหล่งจ่ายไฟที่มั่นคงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

สืบเนื่องจากการประกันพลังงานไฟฟ้าจากบริษัทฯ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของอู๋ซีได้ส่งออกไปยังต่างประเทศ และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญ

อู๋ซีได้รับการยกย่องว่าเป็น “บ้านเกิดของมันฝรั่งเขียว” ในจีน โดยมีพื้นที่ปลูกมันฝรั่งครอบคลุมพื้นที่ราว 360,000 หมู่ (ราว ไร่) และมันฝรั่งของที่นี่ยังอยู่ในรายชื่อผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จีน-สหภาพยุโรป 100 รายการ ชุดแรกอีกด้วย

(เรียบเรียงโดย Li Shimeng, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/442291_20240609 , https://en.imsilkroad.com/p/340385.html)

ภาพประกอบข่าว
(ภาพโดย Liu Peixin: เจ้าหน้าที่ของบริษัท สเตต กริด ฉงชิ่ง อิเล็กทริก พาวเวอร์ คอมพานี ออกเยี่ยมเกษตรกรไร่มันฝรั่งที่ศูนย์เรือนกระจกทดสอบ ณ บริษัท สู่กวง อะกรีคัลเจอรัล เทคโนโลยี เดเวลอปเมนต์ สาขาอำเภออู๋ซี)
(ภาพโดย Liu Peixin: เจ้าหน้าที่ของบริษัท สเตต กริด ฉงชิ่ง อิเล็กทริก พาวเวอร์ คอมพานี ตรวจต้นกล้ามันฝรั่ง)