จีนเดินหน้ายกระดับบริการรถไฟ ให้ครอบคลุม รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกสบายยิ่งขึ้น

10

จีนมีแผนจะขยายโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมทั่วประเทศจีนและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟทั้งรถโดยสารและรถขนส่งสินค้าให้รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 (2021-25) ระบุว่า ในช่วงปี ค.ศ. 2021-2025 จีนมีแผนการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟถึง 102 โครงการ

China State Railway Group ยังระบุว่า ปีนี้มีแผนจะเพิ่มรถไฟโดยสาร 233 ขบวน ทำให้มีรถไฟโดยสารจำนวน 11,149 ขบวน ขณะที่จะมีรถไฟขนส่งสินค้าให้บริการจำนวน 22,264 ขบวน

แผนการยกระดับการขนส่งทางรถไฟยังมีทั้งการสร้างสถานีรถไฟเพิ่มและสร้างเส้นทางรถไฟเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้ความสำคัญกับการเดินทางเชื่อมต่อในภูมิภาค เช่น การสร้างโครงข่ายรถไฟใน Greater Bay Area เชื่อมกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และการสร้างโครงข่ายรถไฟภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย เป็นต้น

รวมถึงการขยายบริการรถไฟความเร็วสูง ตอนนี้จีนมีรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในหลายเส้นทาง อาทิ รถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะทำให้การเดินทางหว่างปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที รถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เทียนจิน

นอกจากนี้ จีนยังตั้งเป้าจะมีรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็ว 400-450 กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้บริการ โดยที่ผ่านมา มีการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม จนได้รถไฟต้นแบบรถไฟความเร็วสูง CR450 และได้ทดลองเดินรถไปแล้ว ปีนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการเดินรถในความเร็วและสภาพต่างๆ ทั้ง โค้ง สะพาน อุโมงค์ ซึ่งหากเป็นไปตามแผน อีกไม่นานผู้โดยสารก็จะสัมผัสกับรถไฟความเร็วสูงระดับ 400-450 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยการพัฒนาโครงข่ายรถไฟยังให้ความสำคัญกับการนำระบบการเดินทางและการขนส่งอัจฉริยะมาใช้ ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

การให้บริการรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-ฮ่องกงที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นสิ่งยืนยันว่า การพัฒนาบริการรถไฟของจีนต้องตอบโจทย์ทั้งเรื่อง ความเร็ว ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

โดยรถไฟขบวนนี้ต้นทางอยู่ที่สถานี Hong Kong’s West Kowloon ปลายทางคือ สถานี Beijing West มีที่นอน 520 ที่ มีห้องนอนกว่า 40 ห้อง แต่ละห้องมีที่นอน 4 ที่ ตู้ที่นั่ง 2 ตู้ มีที่นั่ง 110 ที่ และตู้รับประทานอาหารอีก 1 ตู้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสัมผัสประสบการณ์บนรถไฟที่สะดวกสบาย เช่น ผู้โดยสารสามารถควบคุมไฟและเครื่องปรับอากาศในห้องผู้โดยสารได้ด้วยตัวเอง ตู้อาหารก็มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการตลอดเส้นทาง China Railway ระบุว่า รถไฟสายนี้จะให้บริการทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์ ทำให้การเดินทางระหว่างฮ่องกง-ปักกิ่ง เหลือเพียง 12 ชั่วโมง 30 นาที จากที่ปกติต้องใช้เวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง 30 นาที

นอกจากนี้ ยังมีรถไฟตู้นอนความเร็วสูงฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้ที่เริ่มให้บริการแล้วเช่นกัน จากสถานี Hong Kong’s West Kowloon ของฮ่องกง ถึงสถานี Shanghai Hongqiao ของเซี่ยงไฮ้

จนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา โครงข่ายรถไฟจีนมีระยะทางกว่า 159,000 กิโลเมตร เป็นรถไฟความเร็วสูง 45,000 กิโลเมตร สำเร็จไปตามแผนแล้วกว่า 80% โดยจีนตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีนี้ จีนจะมีโครงข่ายรถไฟระยะทางกว่า 165,000 กิโลเมตร เป็นรถไฟความเร็วสูง 50,000 กิโลเมตร และภายในปี 2035 โครงข่ายรถไฟจีนจะมีระยะทางกว่า 200,000 กิโลเมตร เป็นรถไฟความเร็วสูง 70,000 กิโลเมตร เพื่อให้โครงข่ายการขนส่งด้วยรถไฟช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจีนให้ดียิ่งขึ้น

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : Xinhua