ยามน้ำตานางฟ้า…ถูกสาปกลายเป็นน้ำแข็ง

212
ยามน้ำตานางฟ้า...ถูกสาปกลายเป็นน้ำแข็ง

ชมภาพความงดงามอันสงบเงียบของบรรดาแกะที่กำลังกินหญ้าอยู่ริมทะเลสาบ Puma Yumco หรือทะเลสาบผู่โม่ (普莫错) ซึ่งมีความหมายในภาษาทิเบตคือ “น้ำตานางฟ้า” ในเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน

ยามน้ำตานางฟ้า...ถูกสาปกลายเป็นน้ำแข็ง ยามน้ำตานางฟ้า...ถูกสาปกลายเป็นน้ำแข็ง ยามน้ำตานางฟ้า...ถูกสาปกลายเป็นน้ำแข็ง ยามน้ำตานางฟ้า...ถูกสาปกลายเป็นน้ำแข็ง ยามน้ำตานางฟ้า...ถูกสาปกลายเป็นน้ำแข็ง