น่าตื่นตา! การเชิดมังกรไฟท่ามกลางไฟสุดอลังการ

364
น่าตื่นตา! การเชิดมังกรไฟท่ามกลางไฟสุดอลังการ

การเชิดมังกรไฟท่ามกลางฝนโลหะหลอมเหลวที่ประกายดั่งดอกไม้ไฟในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

น่าตื่นตา! การเชิดมังกรไฟท่ามกลางไฟสุดอลังการ น่าตื่นตา! การเชิดมังกรไฟท่ามกลางไฟสุดอลังการ น่าตื่นตา! การเชิดมังกรไฟท่ามกลางไฟสุดอลังการ

(ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 28 ม.ค.)