หนานจิงเตรียมสร้างตึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ให้เป็นดั่ง “เครื่องปรับอากาศ”

557
หนานจิงเตรียมสร้างตึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ให้เป็นดั่ง “เครื่องปรับอากาศ”

เมื่อเร็วๆนี้ นครหนานจิงทางตะวันออกของจีนได้ประกาศโครงการ “ป่าไม้แนวตั้ง” ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ประกอบไปด้วยตึก 2 แห่ง ที่ปลูกต้นไม้ราว 1,100 ต้น ตลอดจนพุ่มไม้อีกมากกว่า 6,000 ต้น ซึ่งในแต่ละวันสามารถปล่อยก๊าซออกซิเจนได้ราว 60 กิโลกรัม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2018 และจะกลายเป็นเมืองแห่งที่สามของโลกรองจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลีและเมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มี “ป่าไม้แนวตั้ง” เห็นอย่างนี้แล้ว อยากจะอาศัยอยู่ในตึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้แบบนี้หรือไม่?

หนานจิงเตรียมสร้างตึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ให้เป็นดั่ง “เครื่องปรับอากาศ” หนานจิงเตรียมสร้างตึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ให้เป็นดั่ง “เครื่องปรับอากาศ” หนานจิงเตรียมสร้างตึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ให้เป็นดั่ง “เครื่องปรับอากาศ” หนานจิงเตรียมสร้างตึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ให้เป็นดั่ง “เครื่องปรับอากาศ”