วธ.หนุนศิลปะของช่างไทย ต่อยอดงานร่วมสมัยระดับชาติ

400

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 12 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ 25 ประเทศ ศิลปินไทย ให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆนี้ ที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขอชื่นชมวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติที่ทรงคุณค่า และการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของนานาประเทศ ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมประจำชาติ จนมีความแตกต่างกันในแต่ละชาติ

ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า การจัดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 12 ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับศิลปินต่างประเทศ ทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้กลวิธีในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้รับประสบการณ์ตรงในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงสู่สากล ซึ่ง วธ.พร้อมให้ความร่วมมือศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ ให้ความรู้ต่อยอดงานศิลปะของช่างไทยและเยาวชน เพื่อสร้างรายได้จากความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดโมเดลพัฒนาประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา นวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

กิจกรรมดังกล่าวมีศิลปินเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ 25 ประเทศ เช่น สวีเดน อิตาลี เยอรมันนี โปแลนด์ ตุรกี จีน เกาหลี ไอแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย ศรีลังกา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บูรไน เวียดนาม และไทย นับเป็นเวทีการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมตามนโยบายของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการใช้วัฒนธรรมพัฒนาประเทศใน 3 มิติ คือ สร้างคนดีสังคมดี สร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศด้วย

รายงานโดย เบญจมาศ อักษรนิตย์