อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ

225
อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. งานสัปดาห์เพชรนานาชาติ (International Diamond Week) ครั้งที่ 6 ถูกจัดขึ้น ณ Diamond Exchange Hall ในเมือง Ramat Gan ของอิสราเอล

ทั้งนี้ อิสราเอลถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดศูนย์กลางค้าเพชรและศูนย์เจียระไนของโลก

อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ อิสราเอลจัดงานสัปดาห์เพชรนานาชาติ