สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน

594
สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หลี่จี้จวน (李利娟) ชาวเมืองหานตาน มณฑลเหอเป่ยทางเหนือของจีนได้เก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยงมากถึง 102 คน ในช่วงแรกต้องใช้เงินจากการค้าขายและเงินเก็บมาเลี้ยงพวกเขา จนถึงปี 2011 ก็มีเงินไม่พอใช้ และเป็นหนี้มากกว่า 2 ล้านหยวน (ราว 11 ล้านบาท) อีกทั้งยังตรวจพบว่าเธอเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แต่ก็ยังไม่มีเงินไปรักษาตัว อย่างไรก็ตาม เธอก็ยังยืนหยัดจะเลือกเส้นทางเก็บเด็กมาเลี้ยงต่อไป เป็นการส่งต่อความรักให้พวกเขานั่นเอง

สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน สุดใจบุญ! หญิงจีนเก็บเด็กที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง แม้ตัวเองป่วยและไร้เงิน