​ฝีมือธรรมชาติ! รั้วน้ำแข็งในต้าเหลียน

256

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 ของรั้วชายฝั่งทะเลที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง ในเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ที่ได้รับอิทธิพลจากลมทางตอนเหนือ ทำให้ระดับความเร็วลมที่พื้นผิวทะเลอยู่ที่ 7-8 และอุณหภูมิของพื้นที่นั้นลดลงประมาณ -7 ถึง -2 องศาเซลเซียส