หูเป่ยหนาวจนสายไฟกลายเป็น “น้ำแข็ง”

269
หูเป่ยหนาวจนสายไฟกลายเป็น “น้ำแข็ง”

เนื่องจากทางเหนือจรดทางใต้ของมณฑลหูเป่ย ตอนกลางของจีน มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส ทำให้อำเภอจื่อกุยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยสายไฟและเสาไฟฟ้าในท้องถิ่นก็ถูกแช่แข็งเลยทีเดียว

บริษัทไฟฟ้าในอำเภอจื่อกุย มณฑลหูเป่ยจึงต้องออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้าย โดยจัดหาคนมาตรวจสอบ และกำจัดน้ำแข็งเหล่านี้ เพื่อให้การส่งไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

หูเป่ยหนาวจนสายไฟกลายเป็น “น้ำแข็ง” หูเป่ยหนาวจนสายไฟกลายเป็น “น้ำแข็ง” หูเป่ยหนาวจนสายไฟกลายเป็น “น้ำแข็ง”