​งานแสดงผลงานศิลปิน OTOP “หัตถ์ศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ ๙”

779

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือเครือข่ายศิลปิน OTOP แห่งประเทศไทย ร่วมนำผลงานหัตถศิลป์     อันทรงคุณค่าจากศิลปิน OTOP ชั้นครู ทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงพร้อมจำหน่ายในงาน “หัตถ์ศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ 1 ถ่ายทอดสืบสานมรดกภูมิปัญญา 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งโครงการ “ศิลปิน OTOP” ขึ้นในปี 2559 โดยดำเนินการคัดเลือก “ศิลปิน OTOP” จากทั่วประเทศที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP  โดยการจัดงานฯ ครั้งนี้ ได้ยกทัพ “เครือข่ายศิลปิน OTOP” จำนวน กว่า 50 คน จากทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงผลงานเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่  

นางสาวทัศนีย์ ยะจา ประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย และเจ้าของเชียงใหม่ศิลาดล บายทัศนีย์แอดดอยสะเก็ดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายให้ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งสินค้ากลุ่มหัตถกรรมก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็น 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ไปทั่วโลก 

ซึ่งการจัดงาน “หัตถ์ศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ 1 นี้ เกิดจากกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้กลุ่มศิลปินโอทอปที่มีศักยภาพรวมตัวกัน และยกระดับสินค้าหัตกรรมของประเทศไทยให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดังนั้นเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพของเครือข่ายศิลปินOTOPแห่งประเทศไทย ที่มีความเข้มแข็งจึงได้ระดมทุนจากกลุ่มเครือข่าย เพื่อใช้ในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่ปรึกษาและช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นต้นแบบความเข้มแข็งยังกลุ่มอื่นๆต่อไป 

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแกลลอรี่ แสดงผลงานบนบ้านไม้เรือนไทย  แสดงหัตถศิลป์ด้าน งานเครื่องปั้นดินเผา งานผ้า  งานเบญจรงค์ งานเครื่องประดับ งานจักสาน งานทองเหลือง งานเครื่องถม งานไม้ งานเครื่องหนัง พร้อมพบกับไฮไลท์ผลิตภัณฑ์เด่น โดยเชียงใหม่ศิลาดล ฯ จะนำผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ ชุดของตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา เคลือบศิลาดลด้วยเทคนิคพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่าหลักล้านบาทมาร่วมแสดงในวันงาน พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าหัตถศิลป์ ผลงานของ ศิลปินOTOP ในราคาพิเศษ ตั้งเป้าเงินสะพัดในงานมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท 

งาน “หัตถ์ศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ ๙” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นบริเวณ เชียงใหม่ศิลาดล บายทัศนีย์แอด                    ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-19.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-991-2901 หรือ www.facebook.com/เครือข่ายศิลปินโอทอป