ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

61

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

เวลา 18.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กทม.

วาระการประชุม

1.รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนหน้า / แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
2.แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ และ รับรองงบการเงิน
3.เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
4.การขอมติย้ายที่ทำการสมาคมฯ
5.แต่งตั้งกรรมการ ออก / เพิ่ม
6.เรื่องอื่น ๆ
– การจัดทำเว็บสำนักข่าวสมาคมฯ
ฯลฯ