รู้จักชายเฒ่าผู้อุทิศตนสืบทอด ‘หินฝนหมึกแกะสลัก’ มรดกล้ำค่าของจีน

12

อิ๋นชวน, 21 เม.ย. (ซินหัว) — ชวนรู้จัก “เหยียนเซินหลิน” ผู้สืบทอดงานแกะสลักหินฝนหมึกเฮ่อหลาน หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ โดยเหยียนอุทิศตัวให้กับการศึกษางานแกะสลักหินฝนหมึกชนิดนี้มานานกว่า 50 ปีแล้ว

หินฝนหมึกเป็นเครื่องมือหลักสำหรับใช้ในการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีน ซึ่งหินเฮ่อหลานเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการแกะสลักหินฝนหมึก เนื่องจากเนื้อสัมผัสของมันละเอียดและรูปลักษณ์งามวิจิตร การรังสรรค์ผลงานจากหินฝนหมึกเฮ่อหลานต้องผ่านหลากหลายกระบวนการ อาทิ การเลือกวัสดุ การออกแบบ การแกะสลัก การขัดเงา และการจารึกข้อความ

เหยียนศึกษาหาความรู้ด้านงานวิจิตรศิลป์ การเขียนพู่กันจีน และประติมากรรมอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างผลงานหินฝนหมึกแกะสลักสุดวิจิตรบรรจง เพราะเขาเชื่อว่าทักษะของช่างฝีมือสักคนหนึ่งต้องมาพร้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง จึงจะสามารถมีงานฝีมือที่เป็นเลิศได้อย่างแท้จริง
(บันทึกภาพเดือนมีนาคม-เมษายน 2024)