ชาวจีนในไทยร่วมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นภาษาจีน

465

เนื่องในวาระครบ 100 วัน การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวจีนที่อาศัยในประเทศไทยจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนักศึกษา นักธุรกิจ พนักงานสายการบิน พนักงานโรงงาน สื่อมวลชนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในภาษาจีนกลาง

ภาพประกอบจากซินหัว

คลิปวีดีโอจาก

https://www.youtube.com/watch?v=4O6ubfI4xKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDNhRB3CdGE