“เนื้องอก” สาเหตุการตายอันดับสองของทารก

165
การป่วยเป็นเนื้องอกขึ้นอยู่กับแม่ในช่วงตั้งครรภ์สามเดือนแรก!

การสำรวจเนื้องอกวิทยาในเด็กทารกทั่วโลกชี้ให้เห็นว่า อัตราการป่วยเป็นเนื้องอกในเด็กทารกช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8 ในทุกปี ด้วยเหตุนี้ เนื้องอกจึงกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของเด็กทารก

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เนื้องอกในทารกไม่เหมือนกับเนื้องอกในผู้ใหญ่ ซึ่งในช่วงที่เอ็มบริโอเจริญเติบโตในครรภ์มารดามีเนื้อเยื่อส่วนเกิน ดังนั้น มารดาที่ตั้งครรภ์ในช่วงสามเดือนแรกควรป่วยให้น้อยที่สุด อย่าใช้ยาปฏิชีวนะมั่ว และหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสีแม่เหล็ก กัมมันตรังสี น้ำมันเบนซิน ฟอร์มาลีน รวมถึงสารพิษต่างๆ

การป่วยเป็นเนื้องอกขึ้นอยู่กับแม่ในช่วงตั้งครรภ์สามเดือนแรก!